Search
Close this search box.

ریگستان

نوشته‌های شهزاده سمرقندی

ايراندوستی يا پن ايرانيسم؟

دلشاد عزيز، اول اینکه یک نفس عمیق بکشید و آرام باشید… تا تحلیل و نظرتانرا روشنتر و مختصر تر بیان کرده توانید.

دوم این که بهتر است خودرا ایراندوست معریفی کنید، زیرا واژه پن یک اصطلاح سیاسیست و جنبه جنگجویانه ی دارد. بنده شمارا همچن یک جوان فرهنگدوست گمان میکنم و امیدوارم که اشتباه نکرده ام.

سوم این که باید امروزی بود. امروزی به معنای اصلش. یعنی موقعیت هم فرهنگی و هم سیاسیی کل جهان عوض شوده است و دیگر مرزبندیی چی درست و چی نادرست کشورها معنای قدیمیی خودرا از دست داده است. من و شما در زمانی زندگی میکنیم که مردم آگاه به کلا از بین برداشتن مرزها می اندیشند. حالا روشن نیست که چندسال لازیم است که به آن کامیاب گردند. مهم این نیست، بلکه آن است که سیاست های چی خارجی و چی بیرونی رنگو هوای دیگری به خود گریفته است. ..
 
 چهاروم این که من از طبقه بندیی تارخی گفتم نه از فراموش کردن آن. تارخ هیچ وقت منتظر ما نمیماند و نمانده است. و با این دلیل بحث های ماو شما باید از بحث های دهه هفتادو هشتاد کمی فرق داشته باشد. کمی آگاه تر و هشیارتر  دورو کنار خود بنگریم و تحلیل واقعی از زمان خود داشته باشیم. علم و دانش برای کمک بر تحلیل و ملاحیظه کردن ماست، نه برای تکرار و تکرار گفتن آن …

من و شما شاید بسیار از تارخ و ادبیات خوانده یم و شنیده یم، حالا باید ببنیم و لمس کنیم. منظورم این است که از تجروبه خود گویم و از فضای که در آن واقعا نفس میکشیم. به نظرم دنیای ما بسیار زیباست و امکاناتمان بیشتر از آن که بود.

پیش خود بسیار اندیشیده ام که اگر استاد عینی این روزها زنده میبود به چی کاری دست میزد، آیا همان کار خودرا دوام میداد یا طرح دیگری بر ما تاجکان میداد. اگر لایق زنده میبود ایمروز چی کار میکرد؟ آیا همان کاری که بازار صابیر کرد یا در وطن میماند تا بدبختتر  از آن که بود گردد؟

اما می دانم که خود چی کاری انجام بدهم که هم به درد خودم بخورد و هم به درد مردم خود… هیچ وقت از آنها یا  اینها گویان حرف زدن خوشم نیامده است. زیرا که روشن صدا نمی دهند و بیشتر اوقات به جايی یا به انجام معلومی پایان  نمی یابند… مثل همین بحث من و شما.

پاینده باشید و نکته گوی.  
(امیدوارم که این نویشته ها شمارا آزرده خاطر از ما نسازد.)    

34 پاسخ

 1. درود فراوان به شما هم تبار تاجیک .هم اندیش ارجمند من نیزمعتقدم که مرزهای امروزی دیگر معنای گذشته را ندارند .اما به یاد داشته باشیم ملتی در این دهکده جهانی زیستی سرافراز خواهد داشت که گذشته خویش را به خوبی شناخته و گام در راه ساختن آینده با تلاش و کوشش همیشگی خویش داشته باشد .واژه پان ایرانیسم یک واژه ی جنگ طلبانه نیست و نخواهد بود.این واژه همانگونه که می دانیم به معنای (پان +ایران +ایسم)به معنای هماهنگی و یکپارچگی همه ایرانی تباران در طول تاریخ برای ساختن و رویش همیشگی فرهنگ و شکوه خویش است به این معنی که همه اقوام ایرانی و همه کسانی که خویش را وابسته به این گستره ی فرهنگی کهن می دانند در کنار هم برای نزدیکی بیشتر تلاش کنند .این اتحاد بی تردید به معنای یکپارچگی به اجبار سیاسی نیست و نمی خواهد که همه سرزمین های تحت یک حاکمیت باشد بلکه بدین معناست که می توانیم با حفظ اشتراکات فراوان فرهنگی و اجتماعی که ریشه در تاریخ مشترک دارد چونان گذشته همسو و یکپارچه باشیم همه اقوام ایرانی تبار از تاجیک .افغان .آذری.کرد .لر .فارس .و…. همگی می توانند و باید بتوانیم در یک پهنه و گستره فرهنگی (پان) گام در راه اعتلای و سربلندی و سرافرازی و گسترش فرهنگ و آیین دیرپای خویش در این دهکده جهانی و جهان امرزوی داشته باشیم .

 2. آریای عزیز
  اینرا بعد از آن که از سایت شما دیدن کردم مینوسم
  اول این که بسیار سپاسگذار از لطف شمااستم
  اما چی گونه خودرا درست بیان کنم که شمارا نرنجانم
  من هنوز سر همان فکر خود راجیع به اصطلاح پان ایرانسم استم
  زیرا ما تاجکان و به ویژه من آنرا به عنوان یک اصطلح سیاسی می شناسم و مخصوص به یک زمان و شرائط خاص سیاسی
  در حالی که ما اگر مفهوم تازه ی داریم پس به یک واژه جدیدهم برای بیان آن نیاز داریم تا نظر امروزیی خودرا و دعوت به یگانگیی فرهنگیی خودرا درست بیان کرده توانیم تا دیگر ملت ها مارا اشتباه نفهمند.دیگر این که سایت شما در نگاه اول چنین است که یک حزبی باشد برای دعوت به یگانه گیی جوانان و یا مردم داخل ایران
  که باز هم یک حرکت سیاسیست که می خواهد
  فاسیگویان
  جهان را با سرود ملیی ایران و زیر پرچم سیاسیی ایران دعوت کندکه کار ناممکین است
  این کاریست که جز کار یک حزبی در داخل ایران بیشتر نیست
  نمیگویم که خوب یا بد است، چن با آن حرکت آشنا نیستم ولی دوباره میگویم که سیاسیست و ما در پی یگانه گیی فرهنگی هستیم
  سپاسگذار از لطف شما

 3. با درود فراوان ، از اینکه امروز برای نخستین بار از سایتی چنین ارزشمند اگاه گشته و از ان دیدن کردم شادمانم . چرا که فارسی زبانی را می بینم که سخنش از دل بر می اید و بر دل می نشیند . پاینده باشید . بدرود

 4. درود به شما دوست فرهنگ پژوه و فرهیخته . این دیدگاه شما که سایت حزب پان ایرانیست یک سایت سیاسی برای پیوستگی جامعه درونی ایران امروز و برای انسجام یک حرکت سیاسی است را می پذیرم .
  دوست ارجمند باید توجه داشته باشیم که حزب پان ایرانیست خواهان حفظ تمامیت ارضی کنونی کشور ایران در برابر دسیسه ها و توطئه های دشمنان می باشد و باید با دست آویز قرار دادن اشترکات ملی و پاسداری از آن از این حرک شوم جلوگیری کرد.
  اندیشه پان ایرانیسم ایدئولوژی ( جهان بینی )حزب پان ایرانیست می باشد.بر این بنیاد و اندیشه (پان ایرانیسم) افراد و اندیشمندان فراوانی و تشکلهای دیگری نیز برای اتحاد یکپارچگی فرهنگی نیز تلاش می نمایند و با این نگرش باید پذیرفت که حزب پان ایرانیست نمود و لازمه ی حس وطن خواهی و در عین حال وحدت طلبی برای حفظ داشته ها و پاسداشت آنها می باشد .
  از دیدگاه اندیشه ی پان ایرانیسم هر ایرانی تبار و هر کس که خویش را وابسته به این فرهنگ و گستره ی فرهنگی می داند و برای احیای آن و زنده نگه داشتن و گسترش آن تلاش می کند حال فرهنگی و یا هر تلاش دیگر یک ایراندوست- پان ایرانیسم – ایران پرست و یا هر چه بنامید می باشد بحثی روی کلمه و نامگذاری شاید نباشد اما باید توجه داشته باشیم که اگر هر عملی را با نام علمی آن بشناسیم آسان تر به چگونگی آن پی خواهیم برد .
  با آرزوی تندرسی و سربلندی برای شما ]
  http://www.paniranism.org

 5. درود به شما دوست فرهنگ پژوه و فرهیخته . این دیدگاه شما که سایت حزب پان ایرانیست یک سایت سیاسی برای پیوستگی جامعه درونی ایران امروز و برای انسجام یک حرکت سیاسی است را می پذیرم .
  دوست ارجمند باید توجه داشته باشیم که حزب پان ایرانیست خواهان حفظ تمامیت ارضی کنونی کشور ایران در برابر دسیسه ها و توطئه های دشمنان می باشد و باید با دست آویز قرار دادن اشترکات ملی و پاسداری از آن از این حرک شوم جلوگیری کرد.
  اندیشه پان ایرانیسم ایدئولوژی ( جهان بینی )حزب پان ایرانیست می باشد.بر این بنیاد و اندیشه (پان ایرانیسم) افراد و اندیشمندان فراوانی و تشکلهای دیگری نیز برای اتحاد یکپارچگی فرهنگی نیز تلاش می نمایند و با این نگرش باید پذیرفت که حزب پان ایرانیست نمود و لازمه ی حس وطن خواهی و در عین حال وحدت طلبی برای حفظ داشته ها و پاسداشت آنها می باشد .
  از دیدگاه اندیشه ی پان ایرانیسم هر ایرانی تبار و هر کس که خویش را وابسته به این فرهنگ و گستره ی فرهنگی می داند و برای احیای آن و زنده نگه داشتن و گسترش آن تلاش می کند حال فرهنگی و یا هر تلاش دیگر یک ایراندوست- پان ایرانیسم – ایران پرست و یا هر چه بنامید می باشد بحثی روی کلمه و نامگذاری شاید نباشد اما باید توجه داشته باشیم که اگر هر عملی را با نام علمی آن بشناسیم آسان تر به چگونگی آن پی خواهیم برد .
  با آرزوی تندرسی و سربلندی برای شما ]

 6. Doostane gerami,Shahzadaye aziz!
  Ba salam!
  Nakhost, kheyli khob, ke mibinam in bahshaye siyasi-farhandiye ma baise idrako hoshyariye hamdegar shode estadaast, harchand az in goona mas’alagozrai dar in mavzooye nave “Irandoost ya Paniranist” –ye Shahzada chandan qane nestam, chon ke dar bar gerandaye tamame an bahse nest, ke ma dashtim.In goona ultimatum gozari chandan khoob nist.
  Khob, Shahzadaye aziz, man az naveshtahaye shoma azordeh khater namishavam, chon az man bozorgtarid haqqe sarzanesh ba shomast va man an ra qabol daram. Inak, payandegi karda ba noktagooi shoro’ mikonam:
  Ba farmaane shoma “yak nafase aniq” kashidam, vali dark kardam, ke age mesle degar javanhaye kononiye Keshvaram aram baashamo az moshkeliha biparva ba jai namirasam va ba darde kasivo chizi bar namiikhoram. Mahi khabide bozorgtar mishavad va gooshthayash besyartar, amma ensan aramide viyran mishavad va qarzhayash bishtar. “Ta tahlil va nazaratan ra roshantar va mokhtasartar bayan karde tavanid” miguid, dorost, vale an jai ke ba sad sokhan goftan chizi ra bayan kardan lazem ayad namitavan an ra be yak sokhane kotah efada namood.
  Ari, man Irandoostam va Paniranist, farhangdoostam & dar in masail daraye janbehaye amiqe seyasi.Ba fikram khizmati bozorgtare mekarded agar Shoma dar kare az bayn bordane vojaye PAN az farhangnamahaye na tanha ma, balke kulle jahan mipardakhtit va barashon vajeye zibatari ra pishanehad mikardid. Agar in ra anjam dade natavanid, khod ra dide ranj nafarmaido bakarbariye in estelah ra qabol darid. Joy dorad agar inja ba Mahjoobe gerami niz dar pasukhgooyi be porseshhaye qableam dar baraye Hafizo torkane Irani, ke yakishan aqai Mohammad hastand, begooyam ke “an haqeqate batil”-ra degar na ba ma, balke haman turnake Irani fahmanand, ke pas az in khod ra do hovviyati nagooyand & az khodshenasiye melliyashan agah bashand. Dar bayne doostanam, kasi “an haqeqate batel”-ra nesbate turkane Irani namidanad, man anhara agah mikonam, Shoma bashed Mahoobjan resaltae khod ra bayne huvviyat gomkardagane Irani anjam midadid, khobtar ast.
  Shahzodai aziz, chara shoma na dargire Panturkism va Panislamismo Panhaye degarid, an Panhaye ke mikhahand hovveyate mara degar konand, hoqoqhayeman ra paymal konand, mara asir gerand, balke ba ma daragtadaid ke chara ba maqsadhaye mihanparastana va najibaman Pane khodra baz konim va khodra az panhaye degar dar aman negah darim?
  Matlabi ke mikhastam begooyam in ast ke be haman dalil ke aknoon marzha-ye siyasi ma’na-ye khod ra az dast dadeand ma mikhahim peyvandha-ye dirin ra miyan-e Tajikan,Afghanan, va Iraniyan zende konim. Orupayiani ke ta aghaz-e nime-ye dovom-e sade-ye bistom ba yekdigar peyvaste dar jang va khoonrizi boodand emrooz sargarm-e neveshtan-e ghanoon-e asasi-ye moshtarakeshan hastand. Angah ma khod ra be marzha-ye gharardadi ke doshmanan barpa kardeand moghayyad konim. Doshmanan tajikestan ra ke bayad ba darbardashtan-e samarghand,bokhara va besyari sarzaminha-ye digar bozorgtarin jomhoori-ye asiya-ye miyane mibood koochektarin keshvar-e mantaghe sakhteand. Ma migooyim sarzamin-e tajikan bayad be karaneha-ye khalij-e fars beresad. Az soo-ye digar yek tajik chegoone mitavand ferdowsi ra az khod bedand ,shahname ra barkhanad,shahnameyi ke dar an mikhanad “cho iran nabashad tan-e man mabad”… Aya iran dar andishe-ye yek tajik tanha yek keshvar-e bigane ast manand-e chin va hend va roosiye va amrika? Akher ba’d az tahavvulate akhire pasazshuravi ba tavajjeh ba in matlab, ke killiyaye jomhorihaye Osioyaye Miyana, ke Tajekestran ra ehata kardaand, torkzaban hastand, bad-in jehat Tajikha ehsare biganagi karda, haqiqatan ba takyagahi neyaz darand, ke ba tavre tavii Iran bayad an takyagah bashad. Tajik agar bekhahad irani boodan-e khod ra enkar konad dar vaghe hoiyyat-e khod ra zir-e pa nahade. Agar pan bara-ye ma bad ast chera bara-ye torkan bad nist? Chera torkha ba panturkism nofooz-e khod ra dar mantaghe gostaresh dadeand va ma hanooz az jodayi dam mizanim? Tajik ya bayad bepazirad ke ba iraniyan va,afghanan tabari moshtarak darad ya inke pan turkism an ra bebal’ad. Vali matlabi ke nabayad faramoosh konid in ast ke ma nemigooyim tajikan,afghanan va iraniyan yek shabe mottahed shavand. Ma nemigooyim ke hamin farda marzha barchide shavand. Ma migooyim ke bayad nakhost peyvandha-ye farhangi ra zende kard. Sepas yeganegi-ye eghtesadi va an gah yeganegi-ye siyasi. Masalan nemoone-ye orupa mitavanad dar in rah haez-e ahammiyat bashad. Ya nemoone-ye chin(siyasat-e yek keshvar va do nezam ke chin darbare-ye hong kong va macau be kar bord). Man khod be peyravi az nemoone-ye orupa eteghad daram. Nakhost padid avardan-e yek ettehadiye-ye mantagheyi miyan-e Iran,Afghanistan,va Tajikestan. Sepas yeganegi-ye pooli va eghtesadi, an gah yeganegi-ye nezami va sepas yeganegi-ye siyasi be goone-ye federation miyan-e Iran,Tajikestan va Afghanestan. Albate keshvarha-ye digar manand-e Turkamanestan,Ozbakestan,Qerghizestan,Azarbayjan,Armanestan, va Kordestan ham mitavanad be in federation bepeyvandand. Daghighan. Bigoman shakhsani ham hastand, ke dar in zmaine az ma agahtarand va hamchenin ba danesh-e jarfi ke ba tahsil dar degar sahahha andookhteand, mitavanand an che ma goftim, poorbartar konand. Vali in nokte ra dar nazar dashte bashid ke pan iranism nemigooyad ke marzha-ye siyasi yek shabe bardashte shavand. Ma migooyim jahangerayi(globalization) ra az peyvand ba hamtabaraneman aghaz konim.
  Baraye hamagan pooshida nist ke ma mardomane Iranzamin tanha dar haman zamanhayi sahebe kamyabi va dastavardhaye azime moddi ve ma’navi shodaim, ke dar panahe davlate moqtadire mottamarkaze melli, amsale Hakhamanishiyan, Sasaniyan va Samaniyand ba sar borde va ya az ravabite hamajanibeye hasanaye baynekhodi barkhordar bodaim. Pas az an ke majarahaye siyasi meyane ma awj gereft & ekhtelafe mazhabi sheddat yaft, ertebate ta’rikhi ve farhangiye ma qat’ garded & ma Tajekan alalkhosos dochare tanazzole jeddi shodim. Chonen halat dar ahde hokmraniye Safaviyan va Shaybaniyan rokh dad, ke ta zamane ma edama darad.
  Man “emroozoyam”, vali an eftekhari, ke namayandegane parchamdare mellete ma afarideand, mikhaham va mitavanam ba an eftekhar eftekhare degari beyafzayam.
  Ma emrooz az dirooz zeyadtar niyazmande rahnamaye dornama hastim, roohe mellat ra baleda negah dashtan lazem ast. In resalate azim bar dooshe andishamandane mellet va ejraye an bar ohdaye rahbarane davlate kheshvar ast. Yagan sababe entezar neshastan nist, amma sababhaye besyar hastand, ke az paye kaar shavim:
  Yaran, hama ettehad bonyad konid,
  Khod ra ze ghororo kebr azad konid.
  Khahid ba dahr khatiri shad konid,
  Dasti bidehido mihan abad konid!
  Arezoye man in ast ke meyane Iran, Afghanistan va Tajekestan mooyi tafreqa & joodayi nabashad. Chon baradarane jani bi miyanji, bi tarjoman moamela & goftogoo mikonim, pas nabayasti az ham door & jodo bashim, balke Tajekestan, Iran va Afghanestan bayasti manande angoshtane yek dast ba range yek mosht shavim va anhag az hich doshamni namiharasimo shekast namikhorim va mesle koohe khara dar barabare barfo baranhaye zamino zaman pabarja va moqavem mimanim:
  Cho hampoot bashimo ham hamzaban,
  Yaki kooh kandan ze boon mitavan.
  Hama alam tan asto Iran del,
  Nist gooyanda zen qeyas khejil
  Chon ke Iran dele zamin bahsad,
  Del bihtar az tan boshad, yaqin bashad.
  Khob, baz miguid, ke elmu dannesh barayei komak bar tahlel va mulaheza kardan ast, qabul. Biyoyed dar mawridi Tajekane Samarqando Bukhara yek mavzuye gostordatari ba az rooye emkanat varaakhaniye Tajikane Samarqando Bukhara ba in munaazara jehate barrasi az tahlele vaqei az zamane khud baraye asheaiye bihtare hamdegar tashkel konim va ya dar baraye rahhaye pishrafte Tajekestan yak goftogooyi barpa konim. Shayad bo ham dar tamase bishtar ba vasitaye yagan chat khana shavim? Chi goftid? Mipazirid va ya yagan psihnehade degari khod ra darid?
  Shahzadaye aziz, shoma khoob ast, ke pishe khod besyar andishidaid,ke agar ustad Ayni ya Laeq zende mibodandche kar mikardand, amma man pishe khod na tanha az anhayi ke qahramani kardando raftand, balke az anhayi niz miandisham, ke che karhai ra anjam dade estadaand va ya chara bishtarashan khamoshand?
  Shahzoda man ham bo shoma nisbati anjam dadan kari barkhord dashte az dared khodo mardome khod hamray’ hastam. Shayad behem bar mawrede chegoonagiye en karha mashvarat va mobadelaye afkar konim? Az tajrebahaye ham begooyim? Tanha in ja man shoma ra nafahmedam ke migooid “hich waqt az ino an goftan khoshatan naamadaast va anha bishtar bishtar ba jayi va anjame ma’muliye payan namiayad, mesle hamen bahse mano shoma”
  Az ahange goftaratan chenin ba nazar mirasad ke deltangido naoumid hastid…
  Hamisha zendadel bashed.
  Ta doroode degar, bedrood.
  Ba sepas va kamala ehteram
  Delshad Sarvari

 7. دلشاد عزیز
  خوب است که تلاشی برای روشن کردن باور های خود می کنید. خوب است که گرم و زنده دل هستید.
  خوب است که پای گفته های خود می یستید
  اما سیاست می تواند چیز پلیدی باشد و پیچیده
  از این روی
  ما باید در مورید همزبانان و همفرهنگانخویش فقت و فقت بر جنبه یگانه گیی فرهنگی آن انگوشت گذاریم و نه بیشتر
  همین که از نام دیگران حرف می زنیم نشانیی آن است که از دیگران بیخبریم و یا فکر می کنیم که همه مثل ما فکر می کنند. اما خوب میدانیم که این طور نیست.
  این جا من بسیار خودرا سانسور می کنم تا نظرات شما و دیگرانرا نیز در نظر داشته باشم
  با همه احترام به نظرات شما و دیگران باید بگویم که هر کس حقوق اندیشه دارد و من از اندیشه خود گفتم
  بعضی ها میخواهند بدون نام و حزبی کار خودرا انجام دهند نه پی رو کسی باشند و نه انتظار پیرویی کسانرا داشته باشند
  مثل دیوانه ها میروند و حرف خود را میزنند و هیچ وقت نیز مثل آنی نمیشوند که معیارهای کسان می طلبد یا می خواهد
  من از آن تایفه ام
  از بعضی آدمان خوشم می آید از بعصی نه سرف نظر از نژادو ملتشان. یک سر دارم، یک دل، یک یار دارم و یک وطن که در سمرقند مجازیی من می غنجد و با خودم می توانم به هر جای دنیا ببرمش و در هیچ خط مرزی محدودش نمی سازم.
  یک آرزو دارم واگر تا آخیر عمر از برش برامدم خودرا کامیاب خواهم دانیست.
  بسیار آرزوی خورد است: یک چاپخانه مستقیل در سمرقند که بتوانم به مردوم خود از هر چی که دلشان خواست چاپ و نشر کنم و مجانی به در خانه اشان بفریستم: چی کتاب درسیست، چی کتاب دینی، رومان ، چی شعر و چی داستانهای سیکسیی جوانپسند. مهم این است که به زبان تاجیکی باشد.
  آرزوی بسیار خورد و خنده آور است نه؟ اما شودنیست و در دست من است.
  در هوا نیست در آینده ها ی دور گوم شوده نیست وعده بهشتوار نیست
  دلم نمیخواهد که مثل پدرم عمر خودرا با کارهای گروهیی حزبی که با نام دیگر شروع می شود و در میان از جای کاملا موتفاوتی سر در می آرد، سرف کنم.
  من یک آدم معمولی ام و قطرهی در این دریای زمان.
  سیاست دوست ندارم زیرا که همیشه حودود دارد، فرهنگرا دوست دارم و همه فرهنگهارا دوست دارم که دلم هوا و نوای تازه میدهد. با آدمان تازه و دنیای تازه آشنایم میکند.
  می خواهم به همهی دنیا دسترسی داشته باشم و با موری نیز گرد دوشمنی نداشته باشم.
  دلم از کینه های تاریخی صاف است
  از مردم آزاری بسیار بیزارم زیرا به من حس بدی میدهد اگر از روی قهر به کسی بد گفتم… دوری جوستن آدت دوستداشته ی من است اگر از چیزی رازی نیستم.
  اگر دوست داشتم … دوست خواهم داشت بی دلیل و بی اثبات
  این همه را گفتم تا دیگر دلتان از من سرد شوده باشد که به درد هیچ کار و تبلغ سیاسی نمی خورم… کار من این نیست.
  کار من با دل آدماست و چشمانشان، تا این هر دورا ندیده ام چی از فاصله ی دور چی از نزدیک حس آشنای و همگلی در من اجاد نمی شود.
  اینهارا می نویسم و بوی شام سوخته ام به دماغم میرسد. از شام خود تا کاملا محروم نشوده ام بر خیزم…
  اما می بینید که حقیقت چی قدر ساده است. تا این که از آینده ی دور یا نزدیک حرف میزنیم گاهی از امروز و از اتفاقات زیر بنیی خود بیخبر میمانیم.
  و شاممان میسوزد، مجبور شکمرا با چیزهای سرد پور میکنیم.
  اما اگر یک ملت و یک کشوررا از شام محروم کرده باشیم چی؟؟؟
  انگشتانمان را بر کاکول ترکان می پیچیم و یکباره آگاه میشویم که خود در پنجه آمریکا داریم تنگ میشویم.
  سلامت باشید
  دوست عزیز و هیچ گاه بر باور های خود خیانت نکنید حتا اگر از نظر دیگران درست نباشد
  عجب، ما تاجیکان نیز دراز گوی شودهیم
  پیشرویست یا برعکس؟

 8. ba dorood va salam bar shoma ,
  emrooz khili khorsandam ke badaz modatha tavanestam be jaei beresam ke sepidare bolande abadi pyda bood.
  movafagh va pirooz bashid che tajik bashid che irani .
  dar peye yek pymane shodan in zaban bood ke mikhast delha beresand .

 9. ba salam va dorood ,
  omid varam ke email man be daste shoma reside bashad .
  khosh hall mishavam javabe an ra bedahid .
  pirooz bashid .

 10. salam be dostane aziz va gerami.man sara hastam.
  23 saleh va az iran.mayel hastam ba fardi az tajikestan dar ertebat basham.man ghasd daram ke baraye edameh tahsil be tajikestan safar konam.be hamin dalil mikhaham etelaati az tajikestan dashteh basham.ba sepase faravan.khodanegahdar

 11. ba salam be tamam farsi zabanan
  ma yek melat vahed bodim ke bedalil jaber zaman
  va beliaghatey siasat madaran az ham joda shodim
  hala bayad dbareh farhang meli farsi ra zendeh
  konym ma yek melat hastim che irany,tajik,afghhan
  va harjay donya ke bashim va bayad in ra be bachehamon begym
  dorod bar tamam farsi zabanan

 12. dostane aziz va gerami salam.ba arze mazerat man faramosh kardam email address khod ra benevisam.
  email addresse man:agata122001@yahoo.com
  besiyar khoshhal khaham shod agar dosti az tajikestan ba man dar ertebat bashat.ba sepase faravan.movaffagh bashid.khodanegahdar.

 13. DOROOD BAR HAMEYE HAMMIHANANE PAK VA AZADEAM
  AREZOOYE HAMEYE IRANIANE MIHANDOOST VA IRANPARAST
  ANAST KE ROOZI IRANE BOZORG DOBARE BA YEK DOLATE
  MIHANI SHEKL BEGIRAD,
  BE OMIDE ON ROOZ
  KHAKE PAYE HAMEYE IRAN PARASTAN
  KHOSRO

 14. BA SALAM
  MAN YE JAVAN IRANI 21 SALEAM KE TAZE BARAYE TAHSIL BE UROPA UMADAM ,VALI KHEYLI TANHAM ,VA EHTIAJ BE KOMAK DARAM TA HALA HICH MOASSEI HATTA SEFARATE IRAN AZ MAN HEMAYAT NAKARRDE ,SHOMA MITOONID BE MAN KOMAK KONID
  BA TASHAKKOR

 15. سلام به همه ایرانیان شما در این سایت به همه ایرانیان و ÷ان ایرانیسمها توهین کردید شما ذرهای وطن پرستی در وجودتان نیست ما پارسی هستیم و خواهان وحدت تمامی تیره های ایرانی هستیم عراق مال ماست آذربائیجان مال ماست اصلا دنیا از آن ماست ما دو هزارو پانصد سال ÷یش توسط کورش کبیر تمام دنیا را جز قلمرم خود کردیم و باز هم این کار را خواهیم کرد

 16. دوست ایرانی
  پان ایرانیسم دیدگاهی ملی سیاسی است و اینکه می گویی جنبه ی چنگ چویانه دارد توهینی آشکار به معتقدان پان ایرانیسم میکنی.
  پان ایرانیسم یعنی اینکه همه ی ما تیره های ایرانی اعضای یک تن هستیم و آن تن ایران است.

 17. سلام بر همه دوستان من فارس نیستم ولی ایرانیم هم کیشان و هم میهنان عزیز بیایید از واژه آریانا استفاده کنیم و از فارس و ترک و کردو تاجیک و افغان زیاد جدا جدا صحبت نکنیم و بیشتر به مشترکات فکر کنیم ایران زیبا ایران زیبا ایران زیبا دوسست دارم

 18. درود بر دوست تاجیکمان من داود هستم ایرانی اهل تهران و به اندیشه ی شما دوستان و هموطنان تاجیک عشق میورزم .وقتی که دلهای ما باهم است پس روزی با هم خواهیم بود درود بر سمرقند شهر تاریخی ایران زمین.وزینده باد ایران(به قو شما)

 19. salam ,afarin bar shoma ba ein fekreton/ man yek irani hastam ke dar share hamadan bedoya amadam/ na man balke khili ha be ein eteghad darim ke tajekestan / iran / afghanestan / ghazaghestan/ …. hame yek melat hastim ba yek farhang / ke moteessefane hojome doshmanan be keshvare ba ba edtehadeshon beyne man marz andakhtan , be harhal dar delam hich farghi ba ham nadarim va ma areziye yeki shodan va dar kenare ham boudam ra darim.shad va piroz va khoda negahdaretan

 20. bayad khob havaseman bashe ke az in bebad amrika / az hame badtar engilis / roos esraeil ba kharidane eddeei vatanfourosh beene ma jodaei nayandazan / ma yeki hastim ke ghorbaniye sedaghate khod shodeheim.ein chand keshvar baraye residan be ahdafeshan afrad ra az beine ma mikharand va ma ra be jane ham miandazand.bayad khili havaseman jam bashe, khodavand yaro negahdare hamegi.

 21. سلام بر تاجیکان من از کردستان ایران این نویشته را ارسال می کنم .ما کردها و فارسها و تاجیک ها و بلوچ ها و اقوام بسیار دیگر یک ریشه قومی و زبانی و دینی داریم بیایید به اصل خود برگردیم . خط کنونی فارسی که مشتق از عربی است یکی از ریشه های ماست و برای این زبانها بسیار مناسب است بیایید بازگشت به ریشه های خوب و اصیل را از این نقطه آغاز کنیم . ارادتمند ماجد هوشیار از شهر سقز کردستان ایران

 22. salam bar mardomane tajik va kord va balooch va azari va afghan:
  zende bad Azadi va marg bar estemar…..
  man azadi ra be (Ariyana)afghanestan va Kordestane iraq tabrik migam. ba sepas.Kambiz

 23. آریای عزیزاز خودم سوال میکنم ایا از بدو تولدآریا بودی یا این نام را در دیار غربت گرفتی و آیا از بدو تولد ایراندوست بودی و یا این نام را نیز برای خود انتخاب کردی. و آیا تو همان گمشده ای هستی که13 سال است از او بی خبرم؟

 24. we are pleased to tell you about an extra ordinary site. We wanted to go to the main problem of Iranian unpleasant days witch may cause even the beginning of World War 3 and destroying our dear Iran. we ask you to refer to our site and if you find it satisfactory recommend it to your friends our outstanding article is about torkeh ghar. Please read it carefully and do the reaction
  newprophet.net

 25. با سلام…دوستان عزيز از دير باز تمام اقوام فلات ايران يا همان آريانه متعلق به اقوام مختلف آرياي بوده و كرد ترك لر و پارس همگي از اقوام آرياي بوده كه از سمتهاي مختلف وارد فلات ايران شدند اما به دلايله مختلف زبانها از هم به مرور زمان متمايز شد اينكه بگويم آنجا ماله ماست يا اينجا ماله ماست سخني ناپسند است و با يد بگويم ملت آنجا و اينجا با هم يكي هستند چون از كلمه ي مال ماست فقط در دوران برده داري در مورد افراد استفاده ميشد …..اقوام ترك آذربايجان از اقوام آريايي بودند كه هم زمان از شمال درياي خزر وارد ايران شدند..اقوام كرد از شاخه اي از قوم ماد بودند پارسها نيز آرياي بودند همانطور داريوش خود را آرياي ميخواند نه پارسي يا هر جاي ديگر …. ما اقوام اكنون ايران از آن جهت پيوستگي خود را تا كنون حفظ كرده ايم كه همگي هم نژاد هستيم وقطي هم سخن از ايران مي آيد سخن از مرزهاي سياسي ايران كنوني نيست سخن از ساكنان هم نژاد يك پهنه ي سرزميني است كه حلقه هاي ارتباطي آنان اعم از نژاد دين زبان و .. است…مثلا در اروپا وقتي سخن از روم مي آيد صحبت از ايتاليا نيست صحبت از گذشته ي مشترك اقوام اروپايي است كه آنان اين امر را بدرستي درك كرده اند و ميبينيم كه فهميدند منافعشان در اروپاي مشترك است و به قول خودشان((ما با هم ديگر قوي تريم))….پس به قول بعضي دوستان بيايد حلقه هاي مشترك در تارخمان را پيدا كنيم و به جايي كه خود را ترك عرب لر و كرد بناميم خود را آرياي بناميم…واقعا كه نامه ايران(جايگاه زندگي مردمان اصيل و نجيب)برازنده ي آريايان و تمامي ساكنان آن است…

 26. Salam azizane irani man, janam che azari che baloch che kordo ch arabe ch torkman che lor. Az ghame shoma ch shabha ke nageristam. Ghalbam ra in safe roshan kard. Emroz didam ke bardaram az kordestan o arabajan o baluchestan hame jekseda edalat o atahd o estghlal bari iranman makhaned dord bar shoma azad mardan o zanan ke tarikh bar shoma eftekhar khad nemud
  Fadai tamam iranian

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *