ریگستان

نوشته‌های شهزاده سمرقندی

از سیحون تا سیجان

 سر برنامه های تازه  ای را شروع کرده ام که روزهای دوشنبه از رادیو زمانه پخش خواهد شد. برنامه اجتماعی است و نگاهی خواهد داشت به مهم ترین اتفاقات کشور های که بین دو جفت رود قرار گرفته اند. رود های سیحون و جیحون در آسیای میانه و سیجان و جیحان در ترکیه امروزی که از دریای مدیترانه سرچشمه می گیرند.
 دوستان ایرانی که زاینده رود را دارند و حق دارند که با آن می بالند شاید با رود های سیحون و جیحون و یا همان "امودریا" و "سیردریا" که در این عکس تصویر آنهارا می بینید آشنایی نداشته باشند. این دو رودخانه که ما تاجیکان دریا می گویم دیگر به این پهنا و شادآبی نیستند و همراه با دریاچه آرال در حال خشک شدن اند. 

اما سرزمینی که دورو بر این دو رودحانه جای گرفته اند در تاریخ و فرهنگ ما فارسی زبانان جای گاه مهمی دارند.
این دو دریا مرزی بوده که در دو کنار آن لشکرکشی های زیادی روخ داده.

 یکی از این لشکرکشی ها بین کروش و ملکه تمیریس بود. ملیکه تمیریس به سرزمینی حاکیمیت داشت که حالا قزاقستان و قرقزستان نام دارد. قرقزستان از نام های قدیمی این محل است زنان شجاع ترکمن به آن صاحب بودند و نام آن حتا می تواند به تنهای گواه این باشد که اگر به فارسی ترجمه بکنیم می شود: سرزمین چهیل دختر.

و ما می دانیم که روایت های زیادی از چیلدختران وجود دارد که در بسیاری از تپه و کوه های آسیای میانه غار ها و شوخ های زیادی چیل-دختران نام دارند.

در کوهستان مادر بزرگ مت هم چهیل غاری وجود دارد با روایت چهیل دختران شجاع که بر مقابل غارت گران و لشکر عراب جنگیده اند و در این غار های غیب زده اند تا تعمه دشمنان نگردند.

خلاصه تاریخ ما کشور های همسایه به هم نزدیک بوده و کی می داند شیاد آینده ما نیز شبیه هم باشد.
اگر میل دارید از اتفاقات کنونی این سرزمین های کنده و دور شده ایران قدیم بدانید. شنوده سری برنامه های جدید -از سیحون تا سیحان– از رادیو زمانه باشید.
 

از سیحون تا سیحان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *