Search
Close this search box.

ریگستان

نوشته‌های شهزاده سمرقندی

از سیحون تا سیجان

 سر برنامه های تازه  ای را شروع کرده ام که روزهای دوشنبه از رادیو زمانه پخش خواهد شد. برنامه اجتماعی است و نگاهی خواهد داشت به مهم ترین اتفاقات کشور های که بین دو جفت رود قرار گرفته اند. رود های سیحون و جیحون در آسیای میانه و سیجان و جیحان در ترکیه امروزی که از دریای مدیترانه سرچشمه می گیرند.
 دوستان ایرانی که زاینده رود را دارند و حق دارند که با آن می بالند شاید با رود های سیحون و جیحون و یا همان "امودریا" و "سیردریا" که در این عکس تصویر آنهارا می بینید آشنایی نداشته باشند. این دو رودخانه که ما تاجیکان دریا می گویم دیگر به این پهنا و شادآبی نیستند و همراه با دریاچه آرال در حال خشک شدن اند. 

اما سرزمینی که دورو بر این دو رودحانه جای گرفته اند در تاریخ و فرهنگ ما فارسی زبانان جای گاه مهمی دارند.
این دو دریا مرزی بوده که در دو کنار آن لشکرکشی های زیادی روخ داده.

 یکی از این لشکرکشی ها بین کروش و ملکه تمیریس بود. ملیکه تمیریس به سرزمینی حاکیمیت داشت که حالا قزاقستان و قرقزستان نام دارد. قرقزستان از نام های قدیمی این محل است زنان شجاع ترکمن به آن صاحب بودند و نام آن حتا می تواند به تنهای گواه این باشد که اگر به فارسی ترجمه بکنیم می شود: سرزمین چهیل دختر.

و ما می دانیم که روایت های زیادی از چیلدختران وجود دارد که در بسیاری از تپه و کوه های آسیای میانه غار ها و شوخ های زیادی چیل-دختران نام دارند.

در کوهستان مادر بزرگ مت هم چهیل غاری وجود دارد با روایت چهیل دختران شجاع که بر مقابل غارت گران و لشکر عراب جنگیده اند و در این غار های غیب زده اند تا تعمه دشمنان نگردند.

خلاصه تاریخ ما کشور های همسایه به هم نزدیک بوده و کی می داند شیاد آینده ما نیز شبیه هم باشد.
اگر میل دارید از اتفاقات کنونی این سرزمین های کنده و دور شده ایران قدیم بدانید. شنوده سری برنامه های جدید -از سیحون تا سیحان– از رادیو زمانه باشید.
 

از سیحون تا سیحان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *